include header

Video analytics

Các hệ thống nhận diện hành vi (BRSs), hoặc các hệ thống phân tích video, liên tục kiểm tra các hình ảnh camera để nghiên cứu con người và phương tiện giao thông và xác định xem liệu họ có phải là một mối đe dọa an ninh. Lý do cho việc áp dụng nhanh chóng các camera sử dụng công nghệ nhận dạng hành vi là vì người ta khó có thể chăm chú xem một lượng lớn video trong suốt thời gian dài, và với ước tính có 30 triệu camera giám sát tại Mỹ, điều đó có nghĩa là hơn 4 tỷ giờ ghi hình mỗi tuần.

Các hệ thống phân tích video cho phép sử dụng các hình ảnh thu nhận từ các camera video và kết hợp chúng với các thuật toán thông minh để xác định chuyển động và sự hiện diện của xe cộ nhằm đánh giá các mối đe dọa trong thời gian thực.

Các cán bộ của DTT đã bỏ ra nhiều năm để nghiên cứu những thí nghiệm trong phân tích video bao gồm việc quay video; áp dụng các quy luật vào nó, chẳng hạn như khu vực địa lý, các loại đối tượng, hướng đi, mật độ cho một khu vực xác định, ...

Hiện nay, DTT đã nghiên cứu và áp dụng thành công các công nghệ phân tích hình ảnh như nhận dạng khuân mặt, nhận dạng biển số, phát hiện các vi phạm giao thông như lấn làn, vượt đèn đỏ, vượt quá tốc độ, ...

include footer