include header

Giải pháp An ninh công cộng – public security

Giới thiệu chung
Nếu bạn đang cần một giải pháp để giải quyết các vấn đề sau:
1. Cung cấp một mức độ an toàn và an ninh công cộng
2. Cung cấp một công cụ để xác định và sau đó truy tố hoạt động tội phạm
3. Giám sát tài sản công cộng và cơ sở vật chất
4. Hỗ trợ các hoạt động tại các sự kiện lớn, chẳng hạn như kiểm soát đám đông và an toàn
5. Hỗ trợ điều phối và an toàn giao thông trên các mạng lưới giao thông

Thì giải pháp An ninh công cộng của chúng tôi chính là thứ mà bạn đang cần.

Tổng quan hệ thống
Hệ thống An ninh công cộng bao gồm bốn thành phần chính sau:
1. Camera
2. Phần mềm quản lý video– Video Management System (VMS)
3. Lưu trữ
4. Mạng

Camera là thành phần cung cấp thông tin đầu vào cho hệ thống. Các hình ảnh thu được sẽ được phân tích và lưu trữ. Khi có vấn đề xẩy ra, hệ thống sẽ cảnh báo cho người quản lý. Các camera này có thể là IP camera (camera số) hoặc camera tương tự. Nếu là camera tương tự, chúng ta sẽ cần trang bị thêm một thiết bị chuyển đổi từ tín hiệu tương tự sang số. Các camera này được kết nối với các máy chủ (VMS, lưu trữ) thông qua hệ thống mạng.

Phần mềm quản lý video (VMS), đóng vai trò là trung tâm của hệ thống, cung cấp các tính năng như theo dõi trực tiếp, lưu trữ video, tìm kiếm, cảnh báo, điều khiển, quản lý thiết bị camera. Phần mềm này cũng sẽ tích hợp với các phần mềm khác để cung cấp các tính năng mở rộng như phân tích hình ảnh, GIS, …

Thành phần lưu trữ, nhận dữ liệu hình ảnh từ các camera và lưu trữ. Thành phần này được kết nối với phần mềm quản lý video để cung cấp chức năng xem lại các video khi cần thiết.

Hệ thống mạng, kết nối các thành phần khác với nhau.

Ứng dụng

include footer