include header

Giải pháp tổng thể,
chất lượng,
đảm bảo an ninh an toàn


Tại sao bạn nên chọn giải pháp và dịch vụ của DTT?

Chi tiết

Internet of Things (IoT) là gì?


Thuật ngữ ” Internet of things”( viết tắt là IoT) dạo gần đây xuất hiện khá nhiều và thu hút không ít sự quan tâm chú ý của thế giới công nghệ. Vì sự bùng nổ của IoT trong tương lai sẽ có tác động mãnh mẽ tới cuộc sống,
công việc và xã hội loài người.

Chi tiết

Công nghệ


RFID

RFID là viết tắt của cụm từ Radio Frequency Identification, nghĩa là việc nhận dạng bằng tần số của sóng vô tuyến.

Camera thông minh

Camera IP là loại camera quan sát có hình ảnh được số hóa, xử lý và mã hóa từ bên trong, sau đó truyền tải tín hiệu ảnh số qua một kết nối Ethernet về máy vi tính

Công nghệ dữ liệu lớn

Dữ liệu lớn là một thuật ngữ rộng cho việc xử lý một tập hợp dữ liệu rất lớn và phức tạp mà các ứng dụng xử lý dữ liệu truyền thống không xử lý được.

Phân tích hình ảnh

Hệ thống phân tích video, liên tục kiểm tra các hình ảnh camera để phân tích hành vi của con người và phương tiện giao thông và xác định xem liệu họ có phải là một mối đe dọa an ninh.

Giải pháp


Đối tác


include footer